neljapäev, 29. september 2016

Puhta vee teemapark


Veetarga retk puhta vee tekkekohas.
27.09.2016 käisid 4.-6. klass Puhta vee teemapargis Lääne-Virumaal Järsi külas Metsamõisa talus. Õppekäigu toimumist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus -KIK.
Õppekäigu eesmärgiks oli, et õpilane:


1) oskab kasutada ja saab aru mõistetest: aine,  aine olek, vedelik, gaas, aurumine, veeldumine, tahkumine, sulamine, soojuspaisumine, märgamine, kapillaarsus, veeringe, kõrgvesi, madalvesi,  kokkusurutavus, voolavus, lenduvus, põhjavesi, allikas, joogivesi, setitamine, sõelumine, filtrimine, reljeef, aluspõhi, pinnakate, mandrijää, moreen, moreenküngas, voor, karst, fotosüntees, kivimid, kooslused, loodus- ja keskkonnakaitse, maastikud,
2) teab ja kirjeldab veeringkäiku looduses, veeteket ja selle seoseid kliima, maastiku ja inimtegevusega
3) oskab analüüsida vee mõju tervisele ja loodusele.


Õpilased ja õpetajad saabusid õppekäigult tagasi vägagi rahulolevatena. Mõned pildid ka.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar